psychiatrische ziekenhuisluiers

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart - Wikipedia- psychiatrische ziekenhuisluiers ,Zo ressorteerden de psychiatrische ziekenhuizen pas in 1964 onder het Ministerie van Volksgezondheid (voordien onder het Ministerie van Justitie). Het besef dat psychiatrie een pathologie was, groeide. Diverse afdelingen en diensten kregen vanaf de jaren ’70 van de twintigste eeuw een opfrisbeurt of werden gehuisvest in nieuwe gebouwen.Psychiatrisch ziekenhuis - WikipediaEen psychiatrisch ziekenhuis is een gespecialiseerd ziekenhuis voor mensen met psychische problemen die (moeten) kiezen voor een intramurale en intensieve zorgverlening.. Voor de opkomst van de moderne psychiatrie werden mensen die zich sterk afwijkend gedroegen opgenomen in een zogenaamde dol- of gekkenhuizen.Tegenwoordig zijn de algemeen psychiatrisch ziekenhuizen een belangrijk onderdeel ...PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS - GGZ Kempen

PSYCHIATRISCHE AFDELING VAN HET ALGEMEEN ZIEKENHUIS. GESPECIALISEERDE CRISISZORG VOOR PERSONEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN BIJKOMENDE PSYCHISCHE EN/OF GEDRAGSPROBLEMEN. Netwerk GGZ Kempen is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. GGZ-organisaties

Psychiatrisch ziekenhuis Archieven - PsychoseNet.be

Nov 19, 2017·Polikliniek (psychiatrische consultaties, neurofysiologisch lab, psychodiagnostiek, psychotherapeutische begeleiding). Opnamedienst... Lees verder. location location admin / 19 november 2017 Psychiatrisch Centrum Menen – CURA De Cura biedt een residentiële behandeling aan patiënten die omwille van een acute psychiatrische crisissituatie, al ...

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw - PsychoseNet.be

Psychosenet.be is een open, multideskundige eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals die opereert onder de paraplu van Stichting Psychosenet.Bekijk onze privacyverklaring.. De website is tot stand gekomen met steun van de Social and Mental Health Care Committee van …

Psychiatrie | LUMC

Psychiatrie. De afdeling Psychiatrie biedt zorg aan volwassenen en ouderen met een psychiatrische aandoening en werkt nauw samen met zorgorganisatie Rivierduinen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en opleiding.

Laurentius Ziekenhuis Roermond - psychiatrie

Psychiatrie behandelt mensen met psychische en psychiatrische stoornissen, zoals depressies, angststoornissen, stemmingsstoornissen, dementie/verwardheid, persoonlijkheidsstoornissen, psychoses en chronische pijnklachten. De psychiater onderzoekt welke biologische, psychologische en sociale factoren van invloed zijn op de klachten van de patiënt.

In jouw regio | Geestelijk Gezond Vlaanderen

Als je te kampen hebt met psychische problemen, herstel je het best in je thuisomgeving. Je verblijft dan in je vertrouwde omgeving en je kunt je sociale contacten behouden maar …

Categorie:Psychiatrisch ziekenhuis - Wikipedia

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 okt 2016 om 03:04. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk.

Psychiatrisch ziekenhuis - 3 definities - Encyclo

Psychiatrisch ziekenhuis Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) erkende instelling van gezondheidszorg, waarin gedurende dag en nacht hoofdzakelijk één of meer vormen van psychiatrische hulp en de daarmee verband houdende verpleging en …